Du lịch là ngành công nghiệp không khói chiếm vị trí quan trọng của nền kinh tế - xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với Campuchia và Việt Nam, ngành du ..." /> Hợp tác Du lịch Việt Nam - Campuchia thập niên đầu thế kỷ XXI (TS. Trần Xuân Hiệp) - Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Duy Tân

Số lượt truy cập: 1531552
17/12/2014 10:07:19 AM
Bài nghiên cứu