TÀI LIỆU CỦA HỒ CHÍ MINH - NGUỒN TRI THỨC QUAN TRỌNG ĐỂ TẠO BIỂU TƯỢNG

TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Tài liệu của Hồ Chí Minh - nguồn tri thức quan trọng để tạo biểu tượng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông (TS. Trần Xuân Hiệp) - Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Duy Tân

Số lượt truy cập: 1531614
05/04/2015 10:21:08 AM
Bài nghiên cứu