Ngày 22 tháng 09 năm 2017, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức HTKHQT: "ASEAN: 50 năm hội nhập và phát ..." /> TS. Trần Xuân Hiệp tham dự HTQT: "ASEAN - 50 năm hội nhập và phát triển" - Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Duy Tân

18/10/2017 01:56:23 PM
Bài nghiên cứu