Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Văn - Báo chí, Văn hóa - Du lịch và Quan hệ Quốc tế (01/02/2018)

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHOA KHXH&NV SAU KHI TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC: VIỆT NAM - CHÂU Á: NHỮNG MỐI QUAN HỆ LỊCH SỬ, VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC (01/02/2018)

Kính mời các nhà nghiên cứu, các học giả quan tâm viết bài cho Hội thảo khoa học 2018

THÔNG BÁO: TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ 2018 (30/01/2018)

Trường Đại học Duy Tân là Trường Đại học Duy nhất tại miền Trung - Tây Nguyên đào tạo chuyên ngành Quan hệ quốc tế, trình độ Thạc sĩ

Thông báo v/v nhận tiền học bổng tuyển sinh năm học 2017-2018 (18/01/2018)

Thông báo v/v nhận tiền học bổng tuyển sinh năm học 2017-2018

Lịch học môn Ngữ âm - Từ vựng - Ngữ pháp (08/01/2018)

Lịch học môn Ngữ âm - Từ vựng - Ngữ pháp

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia đối thoại sinh viên (02/01/2018)

Học kỳ I - Năm học 2017-2018

Thông báo thời gian đăng ký môn học (08/12/2017)

Học kỳ II năm 2017-2018

Thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tết tại Big C (06/12/2017)

                   Phòng Hợp tác Doanh nghiệp và Chuyển giao Công nghệ thông báo tuyển dụngnhân sự Thời vụ Tết làm việc tại Big C: